Võrdluses pole ühtegi toodet!

Rockfon® MediCare Standard

Sarja MediCare tooted on resistentsed MRSA-le (meditsilliinresistentne Staphylococcus aureus) ja muudele üldlevinud mikroorganismidele, mis muudab sarja sobivaks tervishoiuasutuste jaoks.
MediCare Standard sobib ruumidesse, mille puhul rakendadatakse standartseid hügieeni- ja puhastusnõudeid.

 

Bakterioloogiline klass B5 ja B10 (täidab nõuded Zone 4 (NF S 90-351)

Testitud järgmiste mikroorganismidega:

– Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA): bacteria resistant to antibiotics
and responsible for post-surgery infections and septicaemias.
– Candida Albicans: yeast responsible for skin infections and pneumonias.
– Aspergillus Niger: mould responsible for pneumonias.

medicare graafik

awarded

Puhtus & hügieen