Võrdluses pole ühtegi toodet!

Rockfon® MediCare Air

 

Sarja MediCare tooted on resistentsed MRSA-le (meditsilliinresistentne Staphylococcus aureus) ja muudele üldlevinud mikroorganismidele, mis muudab sarja sobivaks tervishoiuasutuste jaoks.
MediCare AIR ’i saab kasutada operatsiooniruumides, laborites ja muudes ruumides, kus õhurõhk peab olema kontrolli all. MediCare Air’i on testitud  rõhu all vahemikus 0.5  kuni 40 Pa ja saavutatud on õhuleke määr vähem kui  1 m3/h/m2/Pa.

 

Võimalik aurupesu.

 

Bakterioloogiline klass B1 ja B5  (NF S 90-351)

 

medicare air graafik

awarded

Puhtus & hügieen